Köp- och Leveransvillkor

Vid användande av webbsiten www.beckdesign.se och försäljning av BECK Dutch Caribbeans produkter via denna webbsite skall följande köp- och leveranvillkor tillämpas. (”Köp- och leveransvillkor”). Denna version skall tillämpas fom 1 January 2013 tills att köp- och leveransvillkoren ändras eller ersätts i enlighet med paragraf 14.

1. Beställning

1.1 Försäljning och köp betecknas enligt detta Avtal som en ”Beställning”, och alla beställningar regleras av dessa Köp- och leveransvillkor.

1.2 Genom att lägga en beställning på www.beckdesign.se, skapa ett konto på www.beckdesign.se eller genom att göra en beställning via email till sales@beckdesign.se bekräftar kunden att han eller hon accepterar alla villkor i detta avtal (Köp- och leveransvillkor). I och med detta ingår Kunden i ett bindande avtal med BECK Design Nordic ”Avtalet”, och detta Avtal träder i kraft i enlighet med dessa Köp- och leveransvillkor.

1.3 Minderåriga personer får inte genomföra köp på Webbplatsen utan målsmans godkännande. Om den enskilde personen inte är myndig kan han eller hon inte ingå bindande avtal med BECK Design Nordic och kan därför inte lägga en beställning. En enskild person får inte heller köpa Produkter på Webbplatsen om lagstiftningen i det land där Kunden är bosatt eller befinner sig förhindrar användandet av Webbplatsen, eller mottagandet av Produkter.

1.4 Kunden gör en beställning genom att placera de önskade produkterna i sin varukorg genom att klicka på knappen ”Köp nu”, och sedan gå vidare till ”Kassan” genom att klicka på ”Proceed to Checkout”. Kunden måste vidare ange leveransaddress och faktureringsinformation och genomföra en kortbetalning via Paypal för att Beställningen ska registeras. Alternativt kan Kunden lägga en Beställning genom att emaila sales@beckdesign.se och konfirmera denna beställning genom att betala den faktura som sedan skickas ut via email.

1.5 När en beställning har registrerats kommer Kunden att emotta en ”Orderbekräftelse” via email, samt information om beräknad leverenstid etc.

1.6 Alla varor säljs var för sig (även om fler produkter finns med på samma bild) om inget annat uttryckligen nämns i produktbeskrivningen.

2. Leverans

2.1 Produkter som finns i lager skickas med Schenker inom två arbetsdagar. Normalt levereras Schenker inom Sverige på 4 arbetsdagar, vilket innebär att normal leveranstid är ca 7 arbetsdagar. Många av BECK Design Nordics produkter skapas på beställning och för beställningsvaror räknar vi med ca 3-4 veckors leveranstid. Produkterna levereras normalt inom den tid som anges på BECK Designs Webbplats från tid till annan för den specifika Produkten. I enskilda fall kan Parterna komma överens om annan leveranstid. Om Kunden har bråttom med en Leverans är det viktigt att Kunden kontaktar BECK och diskuterar detta för att se om snabbare leverans är möjlig, INNAN beställning läggs. Produkten eller Produkterna levereras till Kunden med brev med tracking nummer som du anger för att få ut ditt paket hos ditt utlämningsställe. Oftast använder vi Schenkers tjänst Privatpaket. (”Leverans”).

2.2 Alla beställningar över 1000 SEK med Leveransadress inom Sverige är fraktfria. För beställningar under 1000 SEK tas en frakt och expeditionsavgift ut av 50 SEK och detta belopp läggs på fakturan. För beställningar till Norge och Danmark är fraktkostnaden för närvarande 150 SEK. För leverenser till resten av Europa debiteras en fast fraktkostnad på för närvarande 15€. BECK Design Nordic förbehåller sig rätten att justera dessa fraktkostnader till följd av kostnadsökningar som sker under perioden från att Beställningen gjordes fram till dagen för Leverans.

2.3 Risken för Produkten övergår till Kunden omedelbart när Leverans har skett i enlighet med avsnitt 2.1 ovan.

2.4 BECK debiterar 150 SEK för ej uthämtade paket/beställningar.

2.5 Vid beställningar från utanför Sveriges gränser, står Kunden för samtliga eventuella tullavgifter, importavgifter, moms och andra skatter.

3. Försening

3.1 Försening på BECK Design Nordics sida föreligger om Produkten/Produkterna inte levereras eller inte levereras i tid och förseningen inte beror på Kunden eller på andra orsaker som Kunden inte är ansvarig för, eller vid force majeure.

3.2 Vid försening av mer än fyra veckor och Kunden inte godkänner denna försening, har Kunden rätt att häva Beställningen. (Det vill säga, om leverans inte skett inom 8 veckor från beställning.)

4. Produkt ansvar

4.1 Alla BECK Design Nordics produkter är handgjorda och därför är det naturligt att varje produkt är unik och skiljer sig något. Många av BECK Design Nordics produkter innehåller också element av naturstenar, vilka av naturliga skäl kommer att skilja något i färg och form. Detta skillnader är naturliga och åtråvärda och gör varje Produkt unik. Detta innebär inte att Produkten är felaktig. En Produkt är felaktig om Kunden emottagit en annan vara än som beställts, eller om den avviker ”väsentligt” från vad som specificerats på Webbplatsen.

4.2 Kunden har rätt att begära reparation eller omleverans om en felaktig vara levererats. BECK Design Nordic ansvarar endast för fel på Produkten som fanns redan innan tidpunkt för köp eller leverens. Inom 6 månader från leverensdatum kan en Produkt eventuellt anses besitta ett ursprungligt fel som ska åtgärdas av BECK Dutch Caribbean utan kostnad för kunden, om inte BECK Dutch Caribbean kan bevisa att detta fel inte fanns vid tidpunkten för köpet. Efter 6 månader från leveransdatum förlorar Kunden all rätt att göra gällande fel i Produkten.

5. Reklamation

5.1 Vid felaktig leverans eller om varan är skadad måste Kunden först omedelbart kontakta BECK Design Nordic via sales@beckdesign.se och förklara vad som skett och varför produkten är felaktig. Allt emballage måste sparas och varan skall vara oanvänd och i oklanderligt skick. Felaktig eller skadad vara skall reklameras inom 7 dagar från leverans tillsammans med ursprungsemballage och orginalhandlingar, men vänligen kontakta oss alltid via email omedelbart vid emottagandet av produkten. BECK Design Nordic löser inte ut varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav. (”Reklamation”). Vid eventuella tvister i anknytning till Reklamation följer BECK Design Nordic Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

5.2 Kunden reklamerar genom att kontakta BECK Design Nordic och förklara varför produkten är felaktig. I de fall reklamation är skäligt kommer BECK Design Nordic att förse Kunden med returblankett så att Kunden kan skicka tillbaka den felaktiga Produkten med rekommenderat brev.

5.3 BECK Design Nordic betalar returporto enbart i de fall Produkten/Produkterna är felaktig(a).

5.4 Om reparation eller omleverans inte sker inom 8 veckor från att Reklamationen gjorts, ges Kunden rätt att häva köpet av den felaktiga Produkten. I vissa fall kan prisavdrag diskuteras.

6. Priser

6.1 Alla priser inkluderar moms (för närvarande 25%). Kostnader för leverans är inte inkluderade (om inte så särskilt angetts) och kommer att tillkomma på det belopp som ska betalas av Kunden. I det fall Kunder beställer Produkter från andra länder än Sverige, står Kunden för eventuella tullavgifter, skatter eller andra liknande avgifter och skall betala dessa direkt till tullen/myndigheterna i det land dit Beställningen levererats.

6.2 Alla priser som finns på Webbplatsen eller orderbekräftelsen anges med reservation för ökade leverantörskostnader, tryckfel, andra felaktigt angivna specifikationer och för utförsäljningar.

6.3 BECK Design förbehåller sig rätten av när som helst modifiera priserna på sina produkter utan att avisera detta.

7. Betalning

7.1 Kunden skall erlägga betalning vid tidpunkten för Beställningen om denna skett via Webbplatsen, alternativt vid den tidpunkt som framgår av den faktura som skickats till Kunden vid beställning via email. Betalning sker i alla lägen i förskott.

7.2 Det är möjligt att betala med kreditkort genom Paypal på Webbplatsen, eller via banköverföring mot faktura inom 10 dagar från fakturadatumet. Vid betalning mot faktura är det extremt viktigt att ange ditt namn och ordernummer för att vi ska kunna matcha betalningen till din beställning. Beställningen anses inte genomförd förrän full betalning emottagits.

8. Ångerrätt

8.1 Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kunden rätt att ångra sitt köp (Ångerrätt) inom fjorton (14) dagar (varav minst sju (7) arbetsdagar) från den dag då Produkten emottagits (”Ångerfristen”).

8.2 Ångerrätten förfaller automatiskt om Produkten/Produkterna har använts eller om Kunden tagit bort plomberingen eller något annat från Produkten/Produkterna.

8.3 Ångerrätten gäller inte Produkter som ”special designats” eller modifierats på uppdrag av Kunden.

8.4 Ångerrätten utnyttjas genom att först kontakta BECK Design Nordic via sales@beckdesign.se. Varan skall vara oanvänd och returneras i originalförpackning tillsammans med samtliga originalhandlingar. Tänk på att paketera varan med omsorg så att den klarar av hantering i stora postterminaler. Efter att varan inkommit till BECK Design Nordic och kontrollerats kommer pengarna för varan att sättas in på ditt konto inom 30 dagar från att varan emottagits. Kunden står själv för returfrakten och denna kostnad kommer inte att krediteras. Kunden har fullt ansvar för produkten tills dess att den mottagits av BECK Design Nordic. För din egen säkerhet rekommenderar vi alltid att använda rekommenderat brev för returer, så att varan inte riskerar att komma bort. I de fall BECK Design Nordic har betalat den ursprungliga frakten, kommer även kostnaden för denna frakt att dras av från summan som krediteras.

9. Kundtjänst

9.1 All kontakt mellan Kunden och BECK Design Nordic sker via e-post på följande address: sales@beckdesign.se. BECK Design Nordic kan kontakta Kunden via E-post eller via det telefonnummer och adress som Kunden senast angett till BECK Design Nordic.

10. Sekretess

10.1 Kundens användarnamn och lösenord är hemlig information och kunden är ensam ansvarig för att ingen annan individ kan få tillgång till uppgifterna. Om Kunden misstänker att någon annan tagit del av inloggningsuppgifterna måste Kunden omedelbart anmäla detta till BECK Design Nordic via e-post till sales@beckdesign.se samt ändra sitt lösenord. Kunden är personligen ansvarig för varje obehörigt användande av Kundens konto.

10.2 Kunden är ensam ansvarig för och försäkrar att all information som han eller hon från tid till tid lämnar till BECK Design Nordic är uppdaterad, korrekt och aktuell.

11. Behandling av personuppgifter

11.1 BECK Design Nordic värnar om Kundens personliga integritet och följer den svenska personuppgiftslagen (1998:204) när det gäller alla personuppgifter som Kunden tillhandahåller. BECK Design Nordic lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga, då sådan information är privat och konfidentiell. (Beck Design Nordic kan dock lämna ut uppgifter till myndigheter om detta föreskrivs i lag eller om det råder misstanke om brott.) BECK Design Nordic kan/kommer att använda personuppgifter för leverens och administration av beställningar, för marknadsföring och erbjudanden till Kunden avseende BECK Designs produkter eller BECK Design Nordics samarbetspartners samt som statistiskt underlag.

12. Cookies

12.1 BECK Design Nordics Webbplats kan använda ”cookies” för att göra Webbplatsen anpassad efter den enskilda Kunden.

13. Force Majeure

13.1 Vid omständigheter utanför BECK Design Nordics kontroll – så som till exempel myndighetsbeslut, lagstiftning, arbetsmarknadskonflikter, naturkatastrofer, brand eller liknande samt fel eller förseningar av leveranser från underleverantörer pga liknande omständigheter – skall BECK Design Nordic befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser enligt detta Avtal. (“Force Majeure”). BECK Design Nordic skall i sådana händelser meddela Kunden så snart denna kommunikation är möjlig.

14. Tillämplig lag

14.1 Svensk lag skall under alla omständigheter tillämpas på detta Avtal och tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

15. Övrigt

15.1 Dessa Köp- och leveransvillkor utgör hela avtalet mellan Kunden och BECK Design Nordic och ska omfatta Kundens köp av Produkten/Produkterna.

15.2 BECK Design Nordic förbehåller sig rätten att när som helst modifiera dessa Köp- och leveransvillkor och uppdatera dessa på www.beckdesign.se.

15.3 BECK Design Nordic reserverar sig för tekniska fel med Webbplatsen utanför BECK Design Nordics kontroll, slutförsäljning och eventuella tryckfel. Om BECK inte kan leverera den beställda produkten återbetalas motsvarande belopp utan dröjsmål.

15.4 Hur färger återges på din dator kan skilja sig något mot hur produkten ser ut i verkligheten. Handgjorda produkter är unika och gör att form och färg (framför allt av naturstenar) kommer att skilja sig något från smycke till smycke.

BECK Dutch Caribbean Smycken